Kontakt

V-informatika
vl. Marko Kasunić

Adresa:
Radnička cesta 14
10 450 Jastrebarsko

OIB:
58972516191

Kontakt broj:
+385 95 44 44 404

Email:
info@v-informatika.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak:
09:00 – 16:00