TRGOVINA

USLUGE


choose your plan

Amount of space

our Text

START

usluge

270 EUR 





20 EUR/mj. održavanje

Bazni podaci – Poslovni partneri, Podaci o subjektu, Usluge-roba, Klauzula


Fakturiranje – Paragon i R1 račun (gotovinski) S FISKALIZACIJOM


Liste/pregledi – Pregledi gotovinskih plaćanja



Pomoć – Korisnički priručnik za Olimp

PLUS

usluge

400 EUR


  26 EUR/mj. održavanje

Bazni podaci – Poslovni partneri, Podaci o subjektu, Usluge-roba, Klauzula, Skupne usluge


Fakturiranje – Paragon i R1 račun (gotovinski) S FISKALIZACIJOM, predračun, Virmanski račun, Virmanski račun-grupno


Liste/pregledi – Pregledi faktura, Grupni pregledi faktura, Pregledi gotovinskih plaćanja



Pomoć – Korisnički priručnik za Olimp

WordPress Pricing Table Plugin

UGOSTITELJSTVO


choose your plan

Amount of space

our Text

START

ugostiteljstvo

270 EUR





20 EUR/mj. održavanje

Bazni podaci – Artikli, Grupe artikala, Vrste plaćanja/ mjernih jedinica/ poreznih stopa


Prodaja – Paragon i R1 računi S FISKALIZACIJOM, Količinska prodaja (pregled utrošene robe), Zaključak dana


Pregled izlaza – Pregled izdanih računa (po vrsti plaćanja, poreznoj stopi)



Pomoć – Korisnički priručnik za Olimp

PLUS

ugostiteljstvo

400 EUR

  26 EUR/mj. održavanje

Bazni podaci – Artikli, Grupe artikala, Vrste plaćanja/ mjernih jedinica/ poreznih stopa, Konobari


Ulaz – Primke (kalkulacije), Normativi


Prodaja – Paragon i R1 računi S FISKALIZACIJOM, Količinska prodaja (pregled utrošene robe), Opcija račun po konobari, Opcija račun po stolu, Zaključak dana


Pregled izlaza – Pregled izdanih računa (po vrsti plaćanja, poreznoj stopi)



Pomoć – Korisnički priručnik za Olimp

WordPress Pricing Table Plugin

Svi paketi (uključujući najjednostavnije – ‘START pakete’) u svojoj cijeni održavanja sadrže:

  • Pomoć i savjetovanje u vezi dokumentacije za dobivanje certifikata u Fina-i
  • Instalaciju certifikata za fiskalizaciju od Fina-e
  • Rješenje za čuvanje Vaše baze podataka lokalno (na usb stick-u) i on-line
  • Instalaciju licencirane aplikacije za udaljeno spajanje na računalo (osiguravamo promptnost)
  • Dostupnost od 09-16h radnim danima (Pon-Pet), za hitne slučajeve do 19h
  • Sve zakonske izmjene

 

Održavanje- IZLAZAK NA TEREN:

  • 30 EUR (obračunska jedinica 1h)
  • Vrijeme obračuna kreće u vrijeme izlaska na teren
  • Dostupnost od 09-16h radnim danima (Pon-Pet)

Radni sat programera - 100 EUR

 

Sve cijene su izražene u kunama i bez PDV-a.

 

OSTALA PROGRAMSKA RJEŠENJA 

(Cijena na upit)

Knjigovodstvo obrta
Bazni podaci- Vrsta primitaka/izdataka, Obveznik, Podaci o firmi, Poslovni partneri
Knjiga primitaka i izdataka
Knjiga prometa
Knjiga tražbina
Pregled- Štampa knjige KPI/ Knjige prometa/ Knjige tražbina

Porezna evidencija
Bazni podaci- Porezni obveznik, Poslovni partneri, Podaci o firmi, Primici- Izdaci, Zaštita upisa
Ulazni računi- Ulazni račun, Predujmovi, Vlastita potrošnja, Uvoz
Izlazni računi- Izlazni račun, Predujmovi, Vlastita potrošnja
Pregledi/ štampa- Porezna prijava, Ulazni računi, Izlazni računi, Ulaz-Izlaz

Devizno knjigovodstvo
Bazni podaci- Kupci/ Dobavljači, Vrste dokumenata, Podaci o firmi, Organizacijske jedinice, Kontni plan, Strane valute
Knjiženje- Devizne temeljnice
Pregledi- Devizna bilanca, Kartica, Pregled dnevnika

Financijsko knjigovodstvo
Bazni podaci- Kupci/ Dobavljači, Vrste dokumenata, Podaci o firmi, Organizacijske jedinice, Kontni plan, Tip bilance, Vrste bilance
Knjiženje- Knjiženje temeljnice
Pregledi- Pregled bilanca, Bilanca stanja/ uspjeha, Kartica, Pregled dnevnika, Pregled kupaca/ dobavljača
Administracija- Poslovne jedinice, Poč.stanje – otvor. stavke, Početno stanje, Automatsko knjiženje, Konta za AK, Zatvaranje R1,  Klase 4, Klase 7, Potpuno otvaranje stavaka

Materijalno knjigovodstvo
Bazni podaci- Poslovni partneri, Materijali, JM, Por. tarife, Skladište, Podaci o firmi
Dokumenti- Primke, Izdatnice, Međuskladišnice, Inventurni zapisnici, Radni nalog
Pregled/ Štampa- Stanje skladišta, Kartica robe, Pregled primki/ izdatnica/ prometa

Robno knjigovodstvo
Bazni podaci- Poslovni partneri, Roba, JM, Por. tarife, Skladište, Podaci o firmi
Dokumenti- Primke, Izdatnice, Predračun, Fakture
Pregled/ Štampa- Stanje skladišta, Kartica robe, Pregled primki/ izdatnica/ faktura

Automatsko knjiženje
Bazni podaci- Kontni plan, Konta za knjiženje, Podaci o firmi
Glavna knjiga- Automatsko knjiženje u glavnu knjigu po filterima
Porezna evidencija- Automatski unos u poreznu evidenciju po filterima

Osnovna sredstva
Bazni podaci- Osnovna sredstva, Amortizacijske grupe, Smještaj, Konta, Poslovni partneri, Status OS
Osnovna sredstva- Temeljnica amortizacije, Obračun amortizacije
Pregled/ Liste- Kartica OS, Pregled OS, Pregled amortizacija, Dugotrajna imovina, Pregled obračuna

 

  • Dostupnost radnim danima 09-16h (Pon-Pet), za hitne slučajeve do 19h